HİZMET VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

GoldTatil.COM , güvenlik ve hukuka azami önem veren bir firmadır. Müşterilerin bilgilerine, gizliliğine ve güvenliğine saygı duymaktadır. Bu konuda gerekli tedbirleri almak için tüm gayreti göstermektir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Şartları, GoldTatil.COM ile yaptığınız alışverişlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları kapsamaktadır. Ayrıca GoldTatil.COM web sayfasını kullanan müşteriler, gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektedir.

Gizlilik Şartları WebSitesi’nin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Aşağıdaki amaçlar için, hakkınızdaki bilgilere, hesabınızın ve/veya iletişim bilgilerinizin içeriği hakkındaki bilgilere erişebilir veya bunları açıklayabiliriz:

 a) Yasalara veya bize tebliğ edilen yasal işlemlere uyma,

b) Yasalara aykırı faaliyetlere katılmak veya yardımcı olmak için bu hizmeti  kullanmak da dahil, Kullanıcı Koşulları ile Nihai Satış Sözleşmesinin olası ihlallerini araştırma veya teyit etme,

c) GoldTatil.com’u, çalışanlarını, müşterilerini veya kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini korumak.

Aşağıdaki maddelere yönelik amaçlarla tarafımızca toplanmış olan tüm bilgiler güvenli bir ortamda saklanmaktadır: Satışınızın işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi; İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması; Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi ve Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması.

Web Sitesi’ni kullanarak site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizi GoldTatil.com ve ona bağlı şirketlerin, ortak ve acentaların sağlamış olduğu diğer ürünler veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek yada şu anki ürünlerimiz, hizmetlerimizin satışı ve kampanya duyurularımızı iletmek amacıyla kullanabiliriz.

Alış veriş sırasında kullanılan Kredi kartı bilgileriniz ise siteden bağımsız olarak şu anda mevcut en güvenli kredi kartı ödeme sistemi olan 3D Secure sistemiyle şifrelenip bankalara ulaşır. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne bizim ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz ve depolanamaz.

GoldTatil.COM’un size en iyi şekilde hizmet sunabilmesi için, isim, soyisim, kimlik belge numarası, adres gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan, talep edilen ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Bu bilgiler; kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bazı istatistiklerin yapılması amacı ile kullanılacaktır ve iletme esnasında şifrelenerek SSL teknolojisi ile korunacaktır.  SSL’den faydalanabilmek için tarayıcınızın SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinizin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir.  Veri, elimize ulaştıktan sonra da bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. Girmiş olduğunuz veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır.

Gizlilik ve Güvenlik şartlarını güncellemek suretiyle her an değiştirebileceğinden; kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmesi gerekmektedir.

 Kullanıcı bu Websitesinden veya Websitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir.

İşbu Gizlilik Şartları, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanması esastır.

WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ÖZEL ŞARTLARI :

GoldTatil.com Web Sitesine ait, aşağıda yer alan bütün koşullar ve bildirimler (müştereken “Sözleşme”) kabul etmesi koşuluyla ""Kullanıcı” ya sunulmaktadır. Kullanıcının herhangi bir şekilde bu Web Sitesi’ne erişimde bulunması veya kullanması durumunda, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı sözleşmede yer alan koşulların tamamını kabul etmiyorsa, bu Web Sitesi’ni kullanmama hakkına sahiptir.

Kullanıcı, gerek kendi GoldTatil.com Web Sitesi şifresi ile ve gerekse kendi şifresinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi suretiyle, Web Sitesinin kullanımından kaynaklanacak parasal zararlardan sorumlu olmayı üstlenmiştir. Ayrıca, Kullanıcı, bu Web Sitesine erişim için ve Web Sitesini kullanırken sağladığı tüm bilgilerin, gerçek, tam ve doğru olduğunu beyan eder ve bu bilgileri güncel durumda tutmayı kabul eder. Kullanıcı herhangi bir güvenlik riski veya yetkisiz kullanımdan haberdar olması halinde, durumu derhal GoldTatil.com’a bildireceğini, şahsi bilgilerinin GoldTatil.com tarafından kaydedilmesine onay verdiğini ve bir hesap için kayıt yaptırabilmek ve Web Sitesini kullanabilmek için en az 18 yaşında olduğunu taahhüt etmektedir. GoldTatil.com, 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamamaktadır. Bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi de dahil olmak üzere takdir hakkı yalnızca GoldTatil.com’a ait olarak, herhangi bir kişinin bu Web Sitesi’ne ve sunulan hizmetlere erişimde bulunmasını herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu Web Sitesi, yalnızca ve münhasıran Kullanıcının kişisel kullanımı içindir.

Kullanıcı, bu Web Sitesi aracılığı ile satın aldığı ürünler ya da hizmetleri üçüncü taraflara satamaz.

Kullanıcı bu Web Sitesi’nden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgileri, yazılımları, ürünleri veya hizmetleri tadil etmemeyi, kopyalamamayı, dağıtımını yapmamayı, iletmemeyi, teşhir etmemeyi, icra etmemeyi, çoğaltmamayı, yayımlamamayı, lisanslamamayı, bunlardan türevsel çalışmalar üretmemeyi, bunları devretmemeyi, satmamayı taahhüt ve kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca aşağıdaki edimlerde bulunmamayı taahhüt ve kabul etmektedir:

(i) Bu Web Sitesi’nin veya içeriğinin ticari yahut pazarlama maksatları için kullanılması;

(ii) Yazılı olarak GoldTatil.com’ın önceden vereceği açık izin olmaksızın, herhangi bir amaçla robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanarak veya manuel işlemler aracılığıyla bu Web Sitesi’nde yer alan bir içeriğe veya bilgiye erişimde bulunulması, bunların izlenmesi veya kopyalanması;

(iii) Bu Web Sitesi’nde bulunan robot istisnası başlığında belirtilen sınırlamaların ihlal edilmesi veya bu Web Sitesi’ne yapılan erişimleri önlemek veya sınırlandırmak için kullanılan diğer önlemlerin baypas edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi;

(iv) Takdir hakkı GoldTatil.com’a ait olmak üzere, altyapıya makul olmayan veya orantısız şekilde yüksek bir yük bindiren veya bindirebilecek olan bir işlemde bulunulması;

(v) GoldTatil.com tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın, herhangi bir maksatla bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmına yönelik gizli link konulması;

(vi) GoldTatil.com tarafından yazılı olarak önceden verilecek açık izin olmaksızın bu Web Sitesi’nin herhangi bir kısmının diğer bir web sitesine "frame edilmesi", "olduğu gibi kopyalanması" veya diğer şekillerde dahil edilmesi;

(vii) Bu Web Sitesi veya hizmetlerle bağlantılı olarak, GoldTatil.com tarafından kullanılan bir yazılım programının değiştirilmesi, tercüme edilmesi, uyarlanması, editlenmesi,  geri derlenmesi, öğelerine ayrıştırılması veya geri mühendisliğe tabi tutulmasına yönelik girişimlerde bulunulması.

(viii) Kullanıcının Web Sitesi’nin kullanımından ve/veya teşhirinden doğan haklarını üçüncü kişilere devretmesi.

WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ÜRÜNLER VE HİZMETLER SATIN ALINMASI:

GoldTatil.com Web Sitesi, Kullanıcıya, üçüncü kişilerin (gerçek ve tüzel kişiler) (bundan sonra "Tedarikçi" olarak da anılacaktır) turizm ve yolculukla ilgili ürün ve hizmetleri hakkındaki bilgilerine erişim sağlar ve bazı durumlarda, Kullanıcı rezervasyon yapabilir ve bu ürün ve hizmetleri ilgili Tedarikçilerden satın alabilir.

Kullanıcının, seçtiği bir Tedarikçinin ürünleri ya da hizmetleriyle ilgili yaptığı rezervasyonlar ya da satın alımlar, Tedarikçinin her durum için belirlediği özel şartlar ve koşullara tabidir. Benzer şekilde, Kullanıcıya hazırlanan uçak biletleri, uluslararası yolcular için sorumluluğun sınırlandırılması hakkında bilgiler ve bagajla ilgili sorumluluğun sınırlandırılması hakkında duyurular da dahil olmak üzere, önemli bilgiler içerir. Kullanıcı bu bilgi ve sınırlamaları önceden kabul etmiştir. Kullanıcı, hizmetleri satın almayı seçtiği Tedarikçinin, borçların ödenmesi, ücret tarifeleri, ürünlerin ya da hizmetlerle ilgili kısıtlamalar hakkındaki düzenleme ve kısıtlamalara da dahil olmak üzere, belirlediği, satış şartları ve koşullarını kabul etmeyi ve onlara uymayı taahhüt eder.

Teklifler, ürünler ya da hizmetler, fiyatlar, güzergahlar, mesafeler, özellikler ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler hakkındaki diğer tüm veriler ve ilgili bilgilerin hazırlanması ve güncellenmesi, yalnızca ürün ve hizmetlerin kendi Tedarikçisinin sorumluluğundadır.

Ürün ya da hizmetlerin Tedarikçileri, her biri kendi yükümlülüğünün kapsamı içinde, satın alınan tüm ürünler ve hizmetler için yürürlükteki düzenlemelerden doğan yükümlülükleri ile satışın şartları ve koşullarına uymakla Kullanıcı karşısında sorumludur. GoldTatil.com, doğrudan kendi sağlamadığı ürünler ya da hizmetler için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

Kullanıcı, GoldTatil.com Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmet satın aldığında, adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını belirtmelidir. GoldTatil.com, Kullanıcının siparişini işlemek ve siparişin durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, Kullanıcının telefon numarasını kendi mesajlaşma hizmetine dahil etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı tarafından GoldTatil.com Web Sitesi aracılığı ile yapılmış bir ürün ve hizmet alımında kullanılan kredi kartı güvenliğinden Kullanıcı bizzat sorumlu olup, yasal zorunluluklar nedeni ile gerekmesi halinde kredi kartına ait belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcının GoldTatil.com web sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde tam olarak yapılması şarttır. İşlemin Kullanıcı tarafından yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal, iade ve online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan GoldTatil.com sorumlu değildir.

Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

Satın alınan ürünün herhangi bir şekilde iadesi, iptali veya değişikliğinin talep edilmesi halinde ürün satışı esnasında GoldTatil.com tarafından tahsil edilen hizmet bedelinin iadesi yapılmaz.

Ücret iadesi, Tedarikçinin koşul ve şartlarına uygun olarak hesaplanarak, yalnız kart sahibine, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI POLİTİKASI:

Web sitesine kaydedilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur.

GoldTatil.com, bilgileri sadece bu web sitesinde işlem yapılabilmesini sağlamak amacıyla tutmaktadır. Ancak, Kullanıcı için yararlı olacağını ya da Kullanıcının ilgisini çekeceğini düşündüğü üçüncü şirketlerin önerileri ve promosyonları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme gibi yüksek kaliteli özelleştirilmiş hizmetler sunmak için gerekli kişisel verileri toplar ve kullanabilir.

Kullanıcı tarafından doğrudan sağlanan verileri ve çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere veri trafiği analizini kullanarak, Kullanıcıların zevkleri ve tercihleri hakkında bilgi toplar.

GoldTatil.com kayıt olmakla Kullanıcı, aynı zamanda, gönderilen reklam mesajlarını da alabileceğini kabul etmiştir.

GoldTatil.com, Kullanıcının kişisel verilerini kendi organizasyonu ve ticari ilişkisi dışında bulunan üçüncü kişilere vermez. GoldTatil.com, ayrıca, satışlar, müşteriler, veri trafiği hakkında küresel istatistikleri ve Web Sitesinden diğer bilgileri ticari ilişkisi bulunan bu üçüncü taraflara verebilir. Bununla birlikte, bu istatistikler, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri içeremez.

GoldTatil.com Web Sitesi, çerezlerin kullanımı kabul eder. Bir çerez, tarayıcının bilgisayarın sabit diskinde depoladığı bir bilgi parçasıdır. GoldTatil.com web sitesi dahilindeki dolaşımlarda oluşmuş çerezlerin bir kısmı sabit diskte kaydedilirken bir kısmı ise dolaşım süresince korunur, tarayıcının kapatılması neticesinde silinir.  Çerezlerin sabit diskte kayıtlı tutulmasının amacı GoldTatil.com web sitesine tekrar girişlere kullanıcıları tanımlamaktır. Tarayıcıların çoğunluğu çerezlerin kullanımı otomatik olarak kabul eder ama bunu durdurmak için tarayıcının yapılandırmasını değiştirmek çoğu kez mümkündur. Kullanıcı çerezleri almamayı tercih etse bile, ürün ya da hizmetlerin satın alinması da dahil olmak üzere, Web Sitesindeki hizmetlerin çoğunluğu kullanılabilir.

GoldTatil.com Web Sitesinin tüm içeriğinin derlemesi (toplama, düzenleme ve bir araya getirme olarak düşünülür) GoldTatil.com'un münhasır mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır. GoldTatil.com Web Sitesinde kullanılan yazılım ile Tedarikçilerine ait olan tüm yazılımlar, ulusal ve uluslararası sınai ve fikri mülkiyet hakları düzenlemeleri ile korunmaktadır.

Bu Web Sitesindeki içeriğin başka şekilde kullanımı, tamamen ya da kısmen çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, daha sonra yayınlanması, sergilenmesi ve/veya temsil edilmesi da dahil olmak üzere kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle, GoldTatil.com Web Sitesinde bulunan görüntülerin bu Web Sitesi dışında GoldTatil.com ve/veya Tedarikçilerinin açık onayı olmadan tüm kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Mücbir nedenlerden (politik, ekonomik nedenler ya da güvenliği etkileyen istikrarsız karmaşa durumu da dahil olmak üzere) dolayı, GoldTatil.com tarafından çözülemeyecek beklenmeyen durumlar nedeniyle GoldTatil.com aracılığı ile satın alınmış ürün ya da hizmetlerin rezervasyonları, onayları ve/veya gerçekleştirilmesinde sorunlar olursa, ya da üzerinde anlaşılan hükümlerin hiç birine uymak mümkün olmazsa bile, GoldTatil.com, bu sorunlar ya da anlaşmaya uymamaktan doğan yasal sorumluluklardan muaftır.

Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, GoldTatil.com’ın sistemlerini ve müşterilerini korumak veya GoldTatil.com’ın işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, GoldTatil.com, Kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen içerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. GoldTatil.com'un söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, GoldTatil.com'un Gizlilik Politikası’nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Kullanıcılar, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin tüm haklarını GoldTatil.com’a mahfuz ederek, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler.

IATA sözleşme koşulları

NİHAİ VARIŞ YERİYLE SONLANACAK VEYA KALKIŞ ÜLKESİ HARİCİNDE BİR ÜLKEDE DURAKLAMA YAPILACAK SEYAHATLERDE YOLCULARA, -SEYAHATİN HERHANGİ BİR ÜLKEDEKİ KISMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE- TÜM SEYAHATİN MONTREAL KONVANSİYONU VEYA SELEFİ KONUMUNDAKİ (TADİL EDİLMİŞ HALİ DE DAHİL) VARŞOVA KONVANSİYONU (VARŞOVA KONVANSİYONU SİSTEMİ) OLARAK BİLİNEN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA TABİ OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMEKTEDİR. BU YOLCULAR İÇİN, GEÇERLİ HERHANGİ BİR TARİFEDE YER ALAN ÖZEL TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULANACAK İLGİLİ ANLAŞMA TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNU DÜZENLEDİĞİ GİBİ BU SORUMLULUĞA SINIR GETİRMEKTEDİR.

SINIRLI SORUMLULUK BILDIRIMI

Yolculuğunuz, Montreal Konvansiyonu veya Varşova Konvansiyonu sistemine tabi olabilir ve bu Konvansiyonlar, vefat veya bedeni yaralanma, bagajda meydana gelecek zarar veya hasar ve gecikmeler karşısında havayolu şirketlerinin yükümlülüklerini sınırlandırabilir.

Montreal Konvansiyonunun geçerli olduğu hallerde, sınırlı sorumluluk aşağıdaki gibi düzenlenecektir:

Vefat veya bedeni yaralanmayla ilgili maddi bir sınır bulunmamaktadır.

Bagajın imha olması, ziyana veya zarara uğraması veya gecikmesi halinde, çoğu durumda yolcu başına 1.131 Özel Çekme Hakkı (SDR) (yaklaşık 1.200 EURO; 1.800 US$)

Yolculuğunuzdaki gecikmeden kaynaklanan zararlar söz konusu ise, çoğu durumda yolcu başına 4.694 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 5.000 EURO; 7.500 US$).

889/2002 no’lu Avrupa Topluluğu Yönetmeliğine göre, Avrupa Topluluğu havayolu şirketlerinin, yolcular için gerçekleştirdikleri tüm taşıma, bagajlar içinse sadece havayoluyla yapılan taşımalarda Montreal Konvansiyonu sınırlarının hükümlerini uygulamasını şart koşmaktadır. Avrupa Topluluğu dışındaki ülkelerin taşıyıcılarının çoğu, yolcuların ve bagajlarının taşınmasıyla ilgili olarak Montreal Konvansiyonu sınırlarını uygulamaya koymuştur.  

Varşova Konvansiyonu sisteminin geçerli olduğu durumlarda, aşağıdaki sınırlı sorumluluk hükümleri uygulanabilir:

Konvansiyon ek Lahey Protokolü’nün uygulanması halinde, vefat veya bedeni yaralanmayla ilgili olarak 16.600 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 20.000 EURO; 20.000 US$) veya sadece Varşova Konvansiyonu’nun uygulanması halinde, 8.300 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 10.000 EURO; 10.000US$). Çoğu taşıyıcı firma, bu sınırlardan tamamen ve gönüllü olarak feragat etmiştir; ABD yönetmeliklerine göre, ABD sınırları içerisinde kalan kabul edilmiş bir durma noktasına, veya bu noktadan veya bu noktayı da içerecek şekilde yapılan seyahatlerde sınır 75.000 US$’dan düşük olamaz.

Kontrolden geçmiş bagaj için zarar, ziyan veya gecikme durumunda kg başına 17 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 20 EURO; 20 US$) ve kontrolden geçmemiş bagaj için 332 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 400 EURO; 400 US$).

Taşıyıcı, gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı yükümlü olabilir.

Seyahatiniz için geçerli olan sınırlarla ilgili olarak taşıyıcı firmadan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Seyahatinize farklı taşıyıcılarla yapılan seyahatler dahilse, geçerli olan sınırlı sorumluluk çerçevesine dair bilgi almak için her bir taşıyıcıyla irtibata geçmelisiniz.  

Seyahatinizin hangi Konvansiyona tabi olduğuna bakmaksızın, check-in işlemi sırasında bagajınızın değerine dair özel bir beyanda bulunarak ve geçerli olan ek bir ücret ödeyerek zarar, ziyan veya gecikme durumlarında daha yüksek bir sorumluluk sınırından yararlanabilirsiniz. Bir başka seçenek olarak ise, bagajınızın değeri, geçerli sorumlu sınırlılık seviyesini aşıyorsa, seyahate çıkmadan önce tüm bagajınızı sigortalamalısınız.  

Dava için zaman aşımı süresi: Tazminat istemiyle herhangi bir mahkemede dava açmak isterseniz, söz konusu davayı, uçağın varış tarihinden veya uçağın varmış olması gereken tarihten itibaren iki yıl içerisinde açmalısınız. Bagaj talepleri: Hasar durumunda, kontrolden geçmiş bagajın alınmasından itibaren 7 gün içerisinde taşıyıcıya yazılı bildirim verilmelidir; gecikmeler söz konusu olduğunda ise bagajın yolcuya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde talepte bulunmalısınız.

REFERANS YOLUYLA DAHIL EDILEN SÖZLEŞME ŞARTLARININ BILDIRIMI

Uluslararası, yurtiçi veya uluslararası seyahatin yurt içindeki kısmına ait bir seyahatte size havayoluyla taşıma hizmeti veren taşıyıcıyla yapacağınız taşıma sözleşmeniz, işbu bildirime; taşıyıcının bildirimine veya makbuzuna ve taşıyıcının kendi şartlarına ve koşullarına (Koşullar), ilgili kural, yönetmelik ve sözleşmelere (Yönetmelikler) ve geçerli her türlü tarifeye tabidir.

Taşıma işleminiz birden fazla taşıyıcı tarafından gerçekleştirilecekse, her bir taşıyıcı farklı Koşul, Yönetmelik ve geçerli tarifeye tabi olabilir.

Her bir taşıyıcının Koşulları, Yönetmelikleri ve geçerli tarifeleri, bu bildirimle, taşıma sözleşmenize atfen dahil edilip ayrılmaz bir parçası olmaktadır.

Koşullara, sadece sayılacaklarla sınırlı kalmamak kaydıyla, aşağıdakiler dahildir:

Yolcuların vefatı veya bedenen yaralanmaları halinde taşıyıcının sorumluluğuna dair koşullar ve bu sorumluluğun sınırları,

Kırılabilir veya bozulabilir mallar da dahil olmak üzere, mal ve bagajın kaybolması, hasar görmesi veya gecikmesine ilişkin taşıyıcının sorumluluğuna dair koşullar ve bu sorumluluğun sınırları,

Bagaj için daha yüksek bir değerin beyan edilmesine ve varsa ek ücretlerin ödenmesine dair kurallar,

Taşıyıcıya ait ekipman veya hizmet tedarikinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere, taşıyıcının acenteleri, hizmetlileri ve temsilcilerinin eylemlerine taşıyıcının koşullarının ve sınırlı sorumluluğunun uygulanması,

Yolcuların taşıyıcı aleyhine talepte bulunmaları veya dava açmaları için izin verilen süre de (zamanaşımı süresi) dahil olmak üzere taleplerle ilgili kısıtlamalar,

Tekrar onaylama veya rezervasyonlara dair kurallar; check-in zamanları, havayoluyla taşıma hizmetlerinin kullanımı, süresi ve geçerliliği ile taşıyıcının taşımayı reddetme hakkı,

Uçuş tarifelerindeki değişiklikler, alternatif taşıyıcıların veya uçakların devreye sokulması, uçuş rotasının yeniden belirlenmesi de dahil olmak üzere taşıyıcının bir hizmeti yerine getirememesi veya getirmekte gecikmesi neticesindeki hakları ve sınırlı sorumluluğu ile (yürürlükteki kanunlar uyarınca zorunlu olduğu durumlarda) taşıma işlemini yapacak taşıyıcının veya ikame uçağın kimliğini yolculara açıklaması yükümlülüğü,

Taşıyıcının, yürürlükteki yasalara riayet etmeyen veya gereken seyahat belgelerinin tümünü ibraz etmeyen yolcuları taşımayı reddetme hakkı,

Taşıyıcının taşıma işlemine dair bilet satışı yapılan yerlerde taşıma sözleşmeniz hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve sözleşmenin bir kopyasını nasıl temin edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler çoğu taşıyıcının web sitelerinde bulunmaktadır. Yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekli olması halinde, taşıma sözleşmenizin tam metnini taşıyıcının havalimanında ve satış bürolarında inceleme hakkına sahip olduğunuz gibi sözleşmenin bir kopyasını, ilgili taşıyıcıdan ücretsiz talep ederek tarafınıza postayla veya başka bir teslim şekliyle gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Taşıyıcının başka bir taşıyıcıya ait havayoluyla taşıma hizmeti satışında bulunduğu veya başka bir taşıyıcıya ilişkin bagajı kontrol etmesi halinde, bu işlemleri sadece diğer taşıyıcının acentesi sıfatıyla yapabilir.

PASAPORT VE VİZE GİBİ LÜZUMLU SEYAHAT BELGELERİNİZİN TÜMÜ YANINIZDA DEĞİLSE SEYAHAT EDEMEZSİNİZ.

HÜKÜMETLER TAŞIYICINIZDAN YOLCU VERİLERİNE ERİŞİM İZNİ VERMELERİNİ VEYA BUNLARA DAİR BİLGİ SUNMALARINI İSTEYEBİLİR.

 

UÇAĞA ALINMAMA: Kimi zaman uçuşlarda çifte rezervasyon yapılabilmektedir; böyle bir durumda rezervasyonunuz teyitli olsa dahi, küçük de olsa, uçuşunuz için koltuk bulamama riskiniz vardır. Çoğu durumda, isteğiniz dışında uçağa alınmamanız halinde tazminat talep edebilirsiniz. Yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olması halinde, taşıyıcı, kişileri istekleri dışında uçağa almama kararı vermeden önce, gönüllü yolcular aramalıdır. Uçağa alınmama tazminatının (UAT) ödenmesine ilişkin kuralların tümü ile taşıyıcınızın uçağa alma önceliklerine dair bilgiler için taşıyıcınızla görüşmeniz tavsiye edilir.

BAGAJ: Farklı tür eşyalar, ederinden daha fazla değere sahip olarak beyan edilebilir. Taşıyıcı, kırılabilir, değerli veya bozulabilir eşyalar için özel kurallar uygulayabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Kontrol Edilen Bagaj: Taşıyıcı, kontrol edilmiş bagajlar için belli bir limite kadar ücret almayabilir. Taşıyıcı, sınıf ve/veya rota itibariyle farklılık gösterecek şekilde, bu limiti kendisi belirleyecektir. Taşıyıcı, ücretsiz limitin üzerine çıkan kontrol edilmiş bagaj için ekstra ücret alabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Kabin (Kontrol Edilmemiş) Bagajı: Taşıyıcı, kendisi tarafından belirlenmek ve sınıf, rota ve/veya uçak tipi itibariyle farklılık göstermek üzere, kontrol edilmemiş (kabin) bagajlar için belli bir limite kadar ücret almayabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Seyahatiniz sırasındaki bagaj taşımasını birden fazla taşıyıcı gerçekleştiriyorsa, her bir taşıyıcı (hem kontrol edilmiş hem de kabin bagajları için) farklı kurallar uygulayabilir. ABD SEYAHATLERİNE ÖZEL BAGAJA DAİR SINIRLI SORUMLULUK: Tümüyle ABD sınırları içerisindeki noktalar arasında gerçekleştirilen yurtiçi seyahatlerde, federal kurallar taşıyıcının bagaja dair sorumluluğunun sınırının, yolcu başına en az 3.300,00 US$ veya 254.5. sayılı CFR’nin 14. maddesi uyarınca şu an için geçerli olan tutar olmasını öngörmektedir.  

CHECK-IN ZAMANLARI: Yolculuk programı / makbuzunda gösterilen zaman uçağın kalkış zamanıdır. Uçak kalkış zamanı, check-in işlemlerini tamamlamanız gereken veya uçağa binmek üzere hazır olmanız gereken zaman ile aynı değildir. Geç kalmanız halinde taşıyıcınız sizi taşımayı reddedebilir. Taşıyıcınız tarafından bildirilen check-in zamanları, yolcuların seyahat için kabul edilecekleri en geç saattir; taşıyıcınız tarafından bildirilen uçağa biniş zamanları, yolcuların uçağa binmek üzere hazır olmaları gereken en geç saattir.

TEHLİKELİ MALLAR (TEHLİKELİ MALZEMELER): Emniyet açısından, tehlikeli mallar, açıkça izin verilen durumlar haricinde, kontrol edilmiş veya kabin (kontrol edilmemiş) bagaj içerisine konmamalıdır. Tehlikeli mallar, sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, sıkıştırılmış gazlar, aşındırıcı maddeler, patlayıcılar, yanıcı sıvı ve katı maddeler, radyoaktif materyaller, oksidasyona yol açan materyaller, zehirler, enfekte edici maddeler ve kendi bünyesinde alarm takılı evrak çantalarıdır. Güvenlik nedenleri dolayısıyla birtakım diğer kısıtlamalar da uygulanabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz.

TEHLİKELİ MALLAR

Taşıyıcınıza danışmadan önce, aşağıda resmi verilen eşyaları paketlemeyin veya uçakta taşımayın.

KENDİNİZİN VEYA DİĞER YOLCULARIN EMNİYETİNİ TEHLİKEYE ATMAYIN.  

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TAŞIYICINIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

Çeviriler ve seyahatle ilgili faydalı diğer bilgilere IATA web sitesinden ulaşabilirsiniz:

*************************************************************

işleminiz devam ediyor lütfen bekleyiniz.